Κατασκευές

Έχοντας μεγάλη πείρα στη διαχείριση των έργων και της κατασκευής τους, η τεχνική εταιρία Ν ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΕ, έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει κάθε επιθυμία σας, συνδυάζοντας απόλυτα τη λειτουργικότητα, την ποιότητα αλλά και την οικονομία. Αναλαμβάνει:

  • Την επίβλεψη και κατασκευή των έργων αλλά και το συντονισμό των εργασιών
  • Την παράδοση του έργου ΄΄Turn Key Solutions΄΄
  • Ενισχύσεις και αποκαταστάσεις κτιρίων
  • Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων
  • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
  • Προμετρήσεις- επιμετρήσεις