Η ομάδα μας

Γνωρίστε μας καλύτερα!

Καρπάθιος Παναγιώτης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ν ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΕ

Ο Παναγιώτης Καρπάθιος απόφοιτος του Πολυτεχνείου Λονδίνου LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY, δραστηριοποιείται ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (MSC CIVIL ENGINEERING) από το 2007, αναλαμβάνοντας μελέτες μεταλλικών κτιριακών έργων, κατοικιών, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Υπεύθυνος για το development και την διαχείριση του Real Estate της εταιρείας συνολικού εμβαδού 120.000 μ2.

  • Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Σύζευξις ΕΠΕ (Μισθώσεις Ακινήτων)
  • Αντιπρόεδρος Μ Ν ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΕ (Μισθώσεις Ακινήτων)
  • Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος BEL CANDO SUITES MEΠΕ (Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις)

Καρπάθιος Νικόλαος

Γενικός Διευθυντής Κατασκευαστικού Κλάδου

Ο Νικόλαος Καρπάθιος ξεκίνησε ως εργολάβος οικοδομών και ιδρυτής της εταιρείας Ν ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΕ. Τώρα είναι υπεύθυνος σε ότι αφορά την κατασκευή και την οργάνωση του εργοταξίου καθώς και την συντήρηση των ακινήτων του ομίλου.

Καρπάθιου Μαρία

Υπεύθυνη επικοινωνίας & διαχείρισης προσωπικού

Η Καρπάθιου Μαρία απόφοιτος ΤΕΙ Πατρών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και απόφοιτος του ASTON UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (Master in Human Resource Management & Business) δραστηριοποιείται στην εταιρεία από το 2015 ως υπεύθυνη επικοινωνίας και διαχείρισης προσωπικού. Επίσης συμμετέχει στις εταιρείες του ομίλου ως:

  • Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Μ Ν ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΕ (Μισθώσεις Ακινήτων)
  • Μέλος Ν ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΕ (Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία)
  • Μέλος ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΠΕ (Μισθώσεις Ακινήτων)

Μίλησης Σωτήρης

Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Ο Μίλησης Σωτήρης απόφοιτος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνος για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και την επίβλεψη αυτών σε κάθε έργο της εταιρείας.


Βάϊος Ποτιούδης

Οικονομικός Σύμβουλος

Ο Βάϊος Ποτιούδης απόφοιτος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λογιστικής είναι υπεύθυνος ως οικονομικός Σύμβουλος της εταιρείας και κρατάει τα λογιστικά των εταιρειών του ομίλου.

Λαγάκη Δήμητρα

Αρχιτεκτων Μηχανικός

Η Λαγάκη Δήμητρα απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ξάνθης είναι υπεύθυνη για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και την επίβλεψη αυτών στα έργα της εταιρείας.

Λουΐζα Μανώλη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Λουίζα Μανώλη απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι υπεύθυνη για την διακόσμηση, φωτορεαλιστικά , φωτισμό, interior design και την επίβλεψη αυτών στα έργα της εταιρείας.

Αγαθή Δάρρα

Υπεύθυνη στην οργάνωση αρχείου

Η Αγαθή Δάρρα είναι Υπεύθυνη στην οργάνωση αρχείου και γραμματειακής Υποστήριξης της εταιρείας.